YEŞİLTEPE SİTESİ

2021 YILI KAT MALİKLERİ GENEL KURULU HAKKINDA
05 Mart 2021, Cuma
BURCU ÜNLÜ

2021 YILI KAT MALİKLERİ GENEL KURULU HAKKINDA

Sayın Kat Malikleri,

01.03.2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası iller vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrılmış ve İstanbul turuncu kategoride (yüksek riskli) yer almıştır. Her ilin 2 haftada bir yeniden değerlendirilmeye tabi tutulacağı vaka sayılarına göre risk durumunun güncelleneceği ayrıca bildirilmiştir.  

Bu kategoriye göre genel kurul toplantılarının 300 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabileceği yönünde karar verilmiştir.

02.03.2021 tarihinde Maltepe Kaymakamlığına sitemizin 384 daireden oluştuğu ve katılımcı sayısının 300 kişi ile sınırlı olması nedeniyle olağan üstü genel kurul yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş sorulmuş ve şifahen verilen yanıtta 300 kişi üstü katılım sebebi ile cezai işlem yapılacağı, katılımcılar arasında 2 mt mesafe bulunması gerektiği, toplantı yapılması düşünülen salonun pandemi koşullarına uygun olması gerekliliği hatırlatılmıştır. 

Ayrıca genel kurul çağrısına ilişkin tebligatlar maliklere ulaştıktan sonra  (çok yüksek riskli) kırmızı kategoriye geçilme durumunda toplantının iptal edilmesi gerektiği yine şifahen belirtilmiştir.

Temsilciler kurulu üyeleri konu ile ilgili görüşlerini iletmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Olağan genel kuruldan sonraki dönem için (2021 yılı için) temsilciler kurulu tarafından hazırlanması gereken işletme projesinin ve ek bütçenin hali hazırda oluşturmuş ve maliklere tebliğ edilerek kesinleştirilmiş olması,

Olağan genel kurulda sunulması planlanan faaliyet raporunun, maliklere duyurulmuş olması,

Olağan genel kurulda açıklanması gereken 31.12.2020 dönemi gelir gider tablosu ve demirbaş durum tablosunun kat maliklerine duyurulmuş olması,

Site denetçisi tarafından hazırlanan denetim raporunun kat maliklerine duyurulmuş olması,

Diğer yandan;

-İstanbul ilinin yüksek riskli bölgede bulunması,

-Vaka sayılarının halen çok yüksek olması, mutasyona uğramış virüslerin ülkemizde de gözükmeye başlaması,

-Hangi tedbir alınırsa alınsın komşularımızın fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı bir ortama sokulmak istenmemesi,

-Çağrıya ilişkin tebligatları maliklere ulaştıktan sonra çok yüksek riskli kırmızı kategoriye geçilirse toplantının iptalinin gerekmesi ve bu durumun ayrıca maliyet oluşturması,

Gibi gerekçeler ile;

2021 yılında yapılması düşünülen olağan üstü genel kurul toplantı zamanının; risk kategorisinde değişiklik olması halinde, 2022 genel kuruluna kalan süre ve kat maliklerimizin talepleri de dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.